گنجور

 
جامی
 

خس و خاشاک بین که در تگ پا

می رود لحظه لحظه جای به جا

جنبش خس اگر ز خس دانی

رخش در کوی شرک می رانی

ور نبینی به غیر جنبش باد

وز خس و جنبشی نیاری یاد

غرقه موج بحر توحیدی

خسرو بارگاه تفریدی

ور همی بینی اش ز باد اما

دانی از جنبش خسش پیدا

عارف کاملی ز اهل طریق

کرده منزل به ذوره تحقیق

حاشیه‌ها

تا به حال حاشیه‌ای برای این شعر نوشته نشده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.