گنجور

 
جهان ملک خاتون

خدایت ناصر و یارت معین باد

به سر تا پای تو صد آفرین باد

دلت شاد و قرینت بخت فیروز

الهی تا جهان بادا چنین باد

هرآنکس کاو نخواهد شادی تو

هیمشه از غم دوران حزین باد

ز بهر روز میدان سعادت

هزارت اسب دولت زیر زین باد

فلک را در نثار خاک پایت

بسی دُرّ ثمین در آستین باد

سلیمان وار کار این جهانی

به فرمانش تو را زیر نگین باد

هرآن کاو دشمن جاه تو باشد

ورا تیغ بلا اندر کمین باد

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode