گنجور

شمارهٔ ۵۷

 
همام تبریزی
همام تبریزی » غزلیات
 

رندی و برناپیشه‌ای میر مغان را می‌رسد

از تن نیاید ھیچ کار این شیوه جان را می رسد

در بی‌نوایی عاشقی رندان خوشدل را رسد

با فقر دایم تازگی سرو جوان را می‌رسد

در عشق جانان یافت جان از گوهر معنی نشان

بخشیده خورشید دان لعلی که کان را می‌رسد

از عشق در صاحب نظر بینم نه در خامان اثر

دل دارد از معنی خبر دعوی زبان را می‌رسد

خورشید را گو دم مزن بنشین به جای خویشتن

در ملک جانان سلطنت جان جهان را می‌رسد

وقت سحر اوصاف گل از لهجه بلبل شنو

کافسانۀ شیرین لبان شیرین زبان را می‌رسد

دایم حدیث دلبران گوید همام مهربان

کاین گفت و گوی شاهدان شیرین لبان را می‌رسد

🖰 با دو بار کلیک روی واژه‌ها یا انتخاب متن و کلیک روی آنها می‌توانید آنها را در لغتنامهٔ دهخدا جستجو کنید.

🖐 حذف شماره‌ها | وزن: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) | 🔍 شعرهای مشابه (وزن و قافیه) | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

🎜 معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است ...

📷 پیشنهاد تصاویر مرتبط از منابع اینترنتی، 📖 راهنمای نحوهٔ پیشنهاد تصاویر مرتبط از گنجینهٔ گنجور

حاشیه‌ها

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

کاربر سیستمی در ‫۳ ماه قبل، سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۸ نوشته:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۱ از «رندی و بر نا پیشه یی میر مغان را می رسد» به «رندی و برناپیشه‌ای میر مغان را می‌رسد»

تغییر مصرع ۲ از «از تن نیایدھیچ کار این شیوه جان را می رسد» به «از تن نیاید ھیچ کار این شیوه جان را می رسد»

تغییر مصرع ۳ از «در بی نوایی عاشقی رندان خوش دل را رسد» به «در بی‌نوایی عاشقی رندان خوشدل را رسد»

تغییر مصرع ۴ از «با فقر دایم تازگی سر و جوان را می رسد» به «با فقر دایم تازگی سرو جوان را می‌رسد»

تغییر مصرع ۶ از «بخشیده خورشیددان لعلی که کان را می رسد» به «بخشیده خورشید دان لعلی که کان را می‌رسد»

تغییر مصرع ۷ از «از عشق در صاحب نظر بینم نددر خامان اثر» به «از عشق در صاحب نظر بینم نه در خامان اثر»

تغییر مصرع ۸ از «دل دارد از معنی خبر دعوی زبان را می رسد» به «دل دارد از معنی خبر دعوی زبان را می‌رسد»

تغییر مصرع ۹ از «خورشیدراگودم مزن بنشین به جای خویشتن» به «خورشید را گو دم مزن بنشین به جای خویشتن»

تغییر مصرع ۱۰ از «در ملک جانان سلطنت جان جهان را می رسد» به «در ملک جانان سلطنت جان جهان را می‌رسد»

تغییر مصرع ۱۱ از «دایم حدیث دلبران گوید همام مهربان» به «وقت سحر اوصاف گل از لهجه بلبل شنو»

تغییر مصرع ۱۲ از «کاین گفت و گوی شاهدان شیرین لبان را میرسد» به «کافسانۀ شیرین لبان شیرین زبان را می‌رسد»

تغییر مصرع ۱۳ از «وقت سحر اوصاف گل از لهجه بلبل شنو» به «دایم حدیث دلبران گوید همام مهربان»

تغییر مصرع ۱۴ از «کافسانه شیرین لبان شیرین زبان را می رسد» به «کاین گفت و گوی شاهدان شیرین لبان را می‌رسد»

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.