گنجور

 
حزین لاهیجی

از حرف وداع، دیده جیحون شد و رفت

هوش از سر سودا زده مجنون شد و رفت

تن شعله کشید و دود آهی برخاست

دل خون شد و خون ز دیده بیرون شد و رفت

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode