گنجور

 
حزین لاهیجی
 

داغم به دل از دو گوهر نایاب است

کز وی جگرم کباب و دل در تاب است

می گویم اگر تاب شنیدن داری

فقدان شباب و فرقت احباب است