گنجور

 
حزین لاهیجی
 

صد وادی بیکرانه درگوشه ی ماست

لخت دل بسته بر میان توشهٔ ماست

ای مور هوس، بهره ای از ما نبری

برقی به کمین بردن خوشهٔ ماست