گنجور

 
حزین لاهیجی

ای شاخ امید، برگ و بار تو کجاست؟

فصل تو کدام و نوبهار تو کجاست؟

چون موج ، تپیدنم به جایی نرسید

ای بحر محیط غم، کنار تو کجاست؟