گنجور

 
حزین لاهیجی
 

داغی که بکاود سر پرشور کجاست؟

زخمی که گدازد دمِ ساطور کجاست؟

گرمی به دلم نمی کشد شعله، حزین

ای غیرت عشق، آتش طور کجاست؟