گنجور

 
حزین لاهیجی
 

با کعبه چه کار اگر معاشی ندهند؟

مهمانی زنده، مرده لاشی ندهند

زان گشته به کربلا مجاور، زاهد

کاندر سر گور شمر، آشی ندهند