گنجور

 
حزین لاهیجی

هرزه دراست در رهش، سینه چاک چاک ما

گوشزد اثر نشد، نالهٔ دردناک ما

سرمهٔ چشم مور شد، سوده استخوان من

کم نگهانه تا بهکی می گذری ز خاک ما؟

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode