گنجور

 
حزین لاهیجی

جام عتاب داده ای، غمزه کینه خواه را

زهر به کاسه کردهای، چاشنی نگاه را

پنجه به کینه می زنی، با دل چاک چاک من

بی خبرانه نشکنی، شانه زلف آه را

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode