گنجور

 
حزین لاهیجی

بی باده سیه مست، شب از یاسمن کیست؟

فیض سحر از سینهٔ گل پیرهن کیست؟

نظّاره، خیال کِه در آغوش کشیده ست؟

حیران نگهی، آینه دار بدن کیست؟

شد صفحهٔ من، جزیه ستان ورق گل

این مشک تر از ناف غزال ختن کیست؟

 
sunny dark_mode