گنجور

 
حزین لاهیجی

دیده ها واله نظارهٔ مژگان خوشی ست

آن سنان مژهٔ حلقه ربا را دریاب

چین پیشانی آن زهره جبین را بنگر

موج رحمت دریای بقا را دریاب

می شنیدم که سر بی سر و پایان داری

اول ای دوست من بی سر و پا را دریاب

طاق ابروی بتی قبلهٔ دل ساز حزین

فیض پیشانی محراب دعا را دریاب

 
sunny dark_mode