گنجور

حاشیه‌گذاری‌های پریسا رفائی

پریسا رفائی

دانش آموخته‌ی زبان و ادبیات فارسی


پریسا رفائی در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۸:۵۴ دربارهٔ نیر تبریزی » آتشکدهٔ نیر (اشعار عاشورایی) » بخش ۴۱ - در ختم کتاب:

سلام و ارادت
به نظرم در بیت هفتم «مرغ نحول» در اصل «مور نحول» باشد. چون مورچه است که پای ملخ ا برای سلیمان می برد.
چون به دیوان نیر دسترسی ندارم از صاحبنظران خواهشمندم که نظر بدهند

 

پریسا رفائی در ‫۲ سال قبل، یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۴:۰۳ دربارهٔ سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۱۰۷ - تدبیر جمشید و خورشید برای عزیمت به چین:

ابیات ۹۴ و ۹۵ به غلط در این مثنوی آورده شده‌اند

 

 

پریسا رفائی در ‫۲ سال قبل، جمعه ۲۶ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۰۴:۴۸ دربارهٔ صفای اصفهانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲۹ - فی الحکم والمعارف:

در بیت ۴۰ 

کلمه‌ی «ارنی» جدا نوشته شده است

صحیح:

تا نکنی غرق نیل نفی هوی را

زنهار ارنی مگو که می‌شنوی لن

 

پریسا رفائی در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، چهارشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۰۱ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » ترجیعات » بیست و هشتم:

در بیت دوم از بند دوم

کلمه‌ی ابتدای بیت «متانند» ضبط شده که نادرست است

درست کلمه‌ی «مانند» است

مانند موسی

 

پریسا رفائی در ‫۲ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۰۶:۲۱ دربارهٔ عراقی » عشاق‌نامه » فصل دهم » بخش ۹ - حکایت ماضیه:

در بیت نهم با توجه به وزن شعر کلمه‌ی «قریب» نادرست است

صورت صحیح آن «قُرب» است به معنای نزدیک و قریب

 

پریسا رفائی در ‫۵ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۵ دربارهٔ سعدی » گلستان » باب هفتم در تأثیر تربیت » حکایت شمارهٔ ۲:

در بیت نخست ، در مصراع اول به جای از باید «است» باشد
سخت است پس از جاه تحکم بردن

 

sunny dark_mode