گنجور

حاشیه‌ها

 

موسوی فاخر fakher1338@gmail.com

سلام
شاعر هستم با نام مستعار فاخر همدانی.


موسوی فاخر fakher۱۳۳۸@gmail.com در ‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۵۱ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۷:

دربیت اول معنی کلمه مسهر معلوم نیست علاوه بر آن وزن هم مختل شده شاید سُهر باشدبه معنی بیدار ماندن. . بی خواب شدن. 

 

موسوی فاخر fakher۱۳۳۸@gmail.com در ‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۳۸ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۷۳:

سلام
بیت 6 جاوبد آمده که درست جاوید است.

 

موسوی فاخر fakher۱۳۳۸@gmail.com در ‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۵۹ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰۵:

سلام

وزن شعر : مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن می باشد که اشتباه مفاعلن فعلاتن... آمده است.

 

موسوی فاخر fakher۱۳۳۸@gmail.com در ‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۴۴ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۶:

در بیت نهم باید بین سر و «و» فاصله داده شود:
عیش در کلبه ما بی سرو پایان فرش است
می رود رو به قفا سیل ز ویرانه ما
به این صورت:
عیش در کلبه ما بی سر و پایان فرش است
می رود رو به قفا سیل ز ویرانه ما

 

موسوی فاخر fakher۱۳۳۸@gmail.com در ‫۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱ دی ۱۳۹۹، ساعت ۲۳:۵۱ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۹۰:

در این مصرع: وقت آن کس خوش گردد سرخوش از پیمانه اش
بین خوش و گردد «که» باید اضافه شود

 

موسوی فاخر fakher۱۳۳۸@gmail.com در ‫۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۱۷ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۳۱:

این مصرع : بساط ماجری سایه و خورشید طی‌‌کردم
چنین است:
بساط ماجرای سایه و خورشید طی‌‌کردم

 

موسوی فاخر fakher۱۳۳۸@gmail.com در ‫۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹، ساعت ۲۱:۵۳ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۳۰:

این مصرع:
چه ممکن است حسد در چی‌که‌کند نیفتد
چنین است:
چه ممکن است حسد در چهی‌که‌کند نیفتد

 

موسوی فاخر fakher۱۳۳۸@gmail.com در ‫۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۵۸ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲۶:

مصرح اول بیت دهم چنین است:
اراده شکوهٔ دل نیست لیک ریشهٔ الفت

 

موسوی فاخر fakher۱۳۳۸@gmail.com در ‫۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۵۷ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲۶:

مصرع اول بیت دوم چنین است:
خوش است ناز تجرد به دیده‌ها نفروشی

 

موسوی فاخر fakher۱۳۳۸@gmail.com در ‫۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۴۵ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲۴:

مصرع دوم بیت 9 چنین است:
مبادا کشتی درویش در کام نهنگ افتد

 

موسوی فاخر fakher۱۳۳۸@gmail.com در ‫۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۲۳ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۱۸:

این مصرع چنین باید باشد:
تنگ چشمی خار و خس در دید‌ۀ گرداب داد

 

موسوی فاخر fakher۱۳۳۸@gmail.com در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۴۲ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱۵:

بیت پایانی(دهم) :
بیدل از خُلق اندخوبان چمن صیاد دل
شاهدگل را همان آشفتن بوکاکل است

 

موسوی فاخر fakher۱۳۳۸@gmail.com در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۳۹ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱۵:

صورت درست بیت نهم چنین است :
بعد مردن هم نی ام بی‌دستگاه می کشی
هر کف خاک من از نقش قدم جام مل است
( نی ام = نیستم)

 

موسوی فاخر fakher۱۳۳۸@gmail.com در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۹:۴۹ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱۲:

بیت یازدهم را چنین است:
غرقهٔ صدکلفتم از عجز من غافل مباش
هر نفس‌کز سینه‌ام‌سر می‌کشد دست‌دل‌است

 

موسوی فاخر fakher۱۳۳۸@gmail.com در ‫۹ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۱، ساعت ۱۱:۰۰ دربارهٔ اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۰:

با سلام در بیت 1 مص اول و بیت6 مص دوم پروانه ها و خرقه ها روی هم نوشته شده است. ها غیر ملفوظ است.

 

موسوی فاخر fakher۱۳۳۸@gmail.com در ‫۹ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۱، ساعت ۱۰:۵۰ دربارهٔ اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۳:

با سلام
در بیت چهارم مصرع دوم به نظر می رسد موی صحیح است نه بوی .زیرا موی با کمند ،زنجیر،بند،طناب و دام مرتبط است نه بوی.

 

موسوی فاخر fakher۱۳۳۸@gmail.com در ‫۹ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۱، ساعت ۰۹:۰۹ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۳:

با سلام وسپاس
جناب آقای دکتر ثروتیان کتابی با عنوان :سروده های بی گمان حافظ دارند .ایشان این غزل را در کتاب نیاورده اند .گویا این غزل را الحاقی می دانند!!