گنجور

حاشیه‌های پدرام شعبان‌زاده زیدهی

پدرام شعبان‌زاده زیدهی


پدرام شعبان‌زاده زیدهی در ‫۱ سال و ۹ ماه قبل، یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۵۲ در پاسخ به امین مهدی جدیدی دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۷:

سلام

بنده هر چقدر گشتم متاسفانه این اجرا را پیدا نکردم

اگر این اجرا را در اختیار دارید لطفا به من ایمیل بدهید

تشکر

pedramshabanzadeh@gmail.com

 

پدرام شعبان‌زاده زیدهی در ‫۲ سال و ۵ ماه قبل، یکشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۱۹:۲۵ دربارهٔ عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۷:

در بیت چهارم برای رعایت آرایه موازنه در بیت و وجود "افتد" در مصرع دوم، به نظر می رسد "در دل چو عشقت آید سودای جان نماند" درست باشد.

 

پدرام شعبان‌زاده زیدهی در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۱۱ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲:

دکتر شفیعی کدکنی در کتاب "موسیقی شعر" در فصل "نقش های قافیه در ساختار شعر" و در باب "القاء مفهوم از راه آهنگ کلمات"، نکته ای درباره یکی از این ابیات آورده است که بیان آن برای علاقه مندان ادب پارسی خالی از لطف نیست.
عین متن کتاب:
... و از همه بهتر این شعر فردوسی است که تشخص قافیه - از نظر صوتی - مفهوم شعر را مجسم کرده است، آنجا که از زبان سیمرغ می گوید:
"گرت هیچ سختی به روی آورند
ز نیک و ز بد گفتگوی آورند
بر آتش بر افگن یکی پرّ من
ببینی هم اندر زمان فرّ من"
که با مشدد آوردن قافیه های "پرّ" و "فرّ" که "پررر..." و "فررر..." تلفظ می شود حالت پرواز و صدای پرش سیمرغ را که از دور می آید و هوا را با بالهای خود می شکافد، می شنویم.

 

پدرام شعبان‌زاده زیدهی در ‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۹:۴۷ دربارهٔ رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۰۹:

دکتر شفیعی کدکنی در کتاب "صور خیال در شعر فارسی" این قطعه را متعلق به قطران تبریزی دانسته است.
عین متن کتاب:
" در صور خیال او(رودکی) نشانه های فرهنگ زردشتی به خوبی محسوس است یا بهتر است بگوییم در صور خیال او عناصر ایرانی قدیم بیش از عناصر اسلامی و عربی است و بیشتر شعر هایی که منسوب بدوست و در آن ها سخن از فرهنگ عربی و سامی است، شعر هایی است که از او نیست از قبیل رباعی یوسف روئی کز او فغان کرد دلم یا تشبیه غم به کوه قاف یا اینکه دلش از کرشمه سلمی چون خاطر مجنون از طره لیلی گرفته که مسلم از او نیست و از قطران تبریزی است."

 

پدرام شعبان‌زاده زیدهی در ‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۴۲ دربارهٔ همام تبریزی » غزلیات » شمارهٔ ۱:

متاسفانه در پاره ای از ابیات فاصله گذاری ها درست رعایت نشده اند برای مثال در بیت دوم "تاکنم" باید به صورت "تا کنم" تصحیح شود.
از طرف دیگر در بیت پنجم "عشق کهن تازه گشت" صورت درست بیت به نظر می آید و در بیت هفتم نیز واژه "ما" در ابتدای مصرع دوم اضافه است.
در تعداد زیادی از غزل های دیگر همام که در سایت شما مطالعه کردم از این قبیل اشتباهات دیده میشد لطفا در تصحیح و ویرایششان اهتمام بورزید.
با تشکر

 

پدرام شعبان‌زاده زیدهی در ‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۲۱:۲۵ دربارهٔ همام تبریزی » غزلیات » شمارهٔ ۲۰۵:

به نظر می رسد واژه "لا" در ابتدای بیت اول اضافه باشد

 

پدرام شعبان‌زاده زیدهی در ‫۳ سال و ۴ ماه قبل، دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۲۰:۴۱ دربارهٔ شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۵ - چه میکشم:

با سلام
در بیت یکی مانده به آخر "چو نی" به نظر درست تر از "چونی" می آید