گنجور

حاشیه‌ها

 

حسین چمنسرا


حسین چمنسرا در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۳۱ دربارهٔ قاآنی » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۸۹ - در ستایش‌ کهف ا‌لا‌دانی و الاقاصی وزیر بی‌نظیر جناب حاجی آقاسی:

وزن رو اصلاح بفرمایید: مستفعلن فعل مستفعلن فعل

 

حسین چمنسرا در ‫۳ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۲۹ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۸:

وزن شعر : مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)

 

حسین چمنسرا در ‫۴ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۵۹ دربارهٔ حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۴۷:

مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن صحیح است

 

حسین چمنسرا در ‫۴ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۲۶ دربارهٔ حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۷۰:

بیت اول این طور اصلاح شود :
آدینه مست دید مرا محتسب ، خراب
می آمدم برون ز خرابات بی نقاب

 

حسین چمنسرا در ‫۴ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۲۲ دربارهٔ حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۹۰:

مصرع اول باید به این شکل اصلاح شود : ای باغبان سماع کن از آواز عندلیب
آ

 

حسین چمنسرا در ‫۴ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۵۶ دربارهٔ وطواط » قصاید » شمارهٔ ۵ - در مدح ملک نصر الدین اتسز:

وزن صحیح : مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن

 

حسین چمنسرا در ‫۴ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۸ دربارهٔ عرفی شیرازی » قصیده‌ها » شمارهٔ ۱ - ای متاع درد در بازار جان انداخته:

در بیت دوم مصرع اول یک فاعلاتن کم است :
"نور حیرت در شب اندیشه ی اوصاف تو "
فکر میکنم باشد

 

حسین چمنسرا در ‫۴ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۴۱ دربارهٔ مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید (گزیدهٔ ناقص) » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰ - مرا بدانند آن‌ها که شعر می‌دانند:

سغبه در لغت به معنی فرفته است

 

حسین چمنسرا در ‫۴ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۰۳ دربارهٔ شاطرعباس صبوحی » غزلیات » تمنّا:

چون نیک بنگرید قافیه ها تکراری نیست ...

 

حسین چمنسرا در ‫۴ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۵۳ دربارهٔ اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲:

در بیت دوم : " چون توان پوشیدن این آب سر بگذشته را " ، " ز " اضافی است

 

حسین چمنسرا در ‫۴ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۳۸ دربارهٔ خاقانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۱:

وزن باید به مفعول مفاعلن مفاعیلن اصلاح شود

 

حسین چمنسرا در ‫۴ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۴۷ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۳:

حرف اضافه ای در بیت چهارم از قلم نیفتاده ...
ترس محتسب خورده صفت مرکب فاعلی از بن ماضی است و شراب موصوف
یعنی شرابی که در ساخته شده و ترس پاسبان و شخنه را تحمل کرده است

 

حسین چمنسرا در ‫۵ سال قبل، جمعه ۱۴ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۴۹ دربارهٔ خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲۱:

البته ، ترنج نوعی نقش اصیل ایرانی است که بر فرش زنند که نماد بر خورشید عالم تاب است .

 

حسین چمنسرا در ‫۵ سال قبل، جمعه ۱۴ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۳۷ دربارهٔ خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲۱:

سلام .... در بیت پنجم " جوی " همخوانی بیشتری با وزن دارد . (jovi)