گنجور

حاشیه‌گذاری‌های جمشید شیرانی

جمشید شیرانی


جمشید شیرانی در ‫۴ سال و ۲ ماه قبل، پنجشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۱۵ دربارهٔ حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۸۳:

در مصراع آخر این دوبیتی به نظر می رسد گوی صحیح تر از کوی باشد چرا که زنخدان (چانه) به کرات به گوی تشبیه شده و دست در گوی زدن معنی دارد ولی دست در کوی زدن نامفهوم است

 

جمشید شیرانی در ‫۶ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۲۷ دربارهٔ فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۷۹ - پاسخ دادن رامین ویس را:

به آتشگاه می مانه درونم
به کوه برف می ماند برونم
به جای می مانه در مصراع نخست می ماند صحیح است

 

جمشید شیرانی در ‫۶ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۲۱ دربارهٔ فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۵۳ - رفتن رامین به گوراب و دور افتادن از ویس:

چو خواهد بود روز برف و باران
پدید آید نشان از بابدادان
در این بیت بابدادان غلط و بامدادان صحیح است

 

جمشید شیرانی در ‫۶ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۱۷ دربارهٔ فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۴۰ - نشستن موبد در بزم با ویس و رامین و سرود گفتن رامین به حال خود:

برف ابر و پدید مآمد ستاره
همانا شد به بازی شان نظاره
مصراع اول به شکل زیر صحیح است:
برفت ابر و پدید آمد ستاره

 

جمشید شیرانی در ‫۶ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۱۵ دربارهٔ فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۴۰ - نشستن موبد در بزم با ویس و رامین و سرود گفتن رامین به حال خود:

ببار ای برف برف بر جان من آتش
که بی دل را همه رنجی بود خوش
در مصراع اول نیازی به تکرار برف نیست

 

جمشید شیرانی در ‫۶ سال و ۳ ماه قبل، چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۸ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی اشکانیان » بخش ۳:

بیت زیر خارج از وزن است و مشکل می توان معنی درستی از آن استخراج کرد.
بیامد شبان پیش او با گلیم
پر از برف پشمینه دل بدونیم
در جاهای دیگر به صورت زیر آمده که به نظر معقول تر می آید:
بیامد شبان پیش او با گلیم
پر از برف پشمینه بد دل زبیم

 

sunny dark_mode