گنجور

حاشیه‌های احسان مز

احسان مز

سعدی پرست 


احسان مز در ‫۹ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۳:۱۹ دربارهٔ کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۳۲۹:

جدا منظورش از ارزان شدن پسته و بادام همون پسته و بادام خوردنیه؟

ینی رسم بوده از قدیم این مدل جشن گرفتن؟؟

 

احسان مز در ‫۹ ماه قبل، شنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۳۲ در پاسخ به دریا دربارهٔ وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۳:

احسنت دقیقا
برای همینه خیلی از شعر های مشهور که خواننده ها خواندن خوشم نمیاد
شعر رو فراموش کردن چسبیدن به خوانش

 

احسان مز در ‫۱۰ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۳:۱۵ دربارهٔ کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۴۵:

بسیار غلط دارد 

گر باد سوی خاک من آرد ز تو بویی

چون زلف تو ام جان دمد از هر سر مویی

 

شیرین زمانی تو من و دل شده فرهاد

کز دیده روان ساخته ام سوی تو جویی

 

گویی دل ما گو شکن آن زلف چو چوگان

من باز تراشم ز سر از بهر تو گویی

 

غیرت برم و باز کنم دیده خود را

از روی تو چون باز کنم دیده به رویی

 

در مجلس اهل نظر امروز ز مستان

جز غمزه تو نیست دگر عربده جویی

 

احسان مز در ‫۱۰ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۳:۰۸ دربارهٔ کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۷۵:

فرهاد شکایت ز دلی داشت نه از ...

فرهاد شکایت ز دلی داشت نه از سنگ "که" غلط است

 

 

 

احسان مز در ‫۱۰ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۱۹ دربارهٔ شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱ - دریاچه اشک:

خوانش بیت پنجم به نظر من غلط است
دارم از زلف تو اسباب پریشانی جمع
بعد از پریشانی نباید ساکن باشد؟