گنجور

حاشیه‌گذاری‌های نبی پلویی امیرآبادی

نبی پلویی امیرآبادی


نبی پلویی امیرآبادی در ‫۲ ماه قبل، شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۰۴:۰۶ دربارهٔ سعدی » بوستان » باب اول در عدل و تدبیر و رای » بخش ۳۸ - گفتار اندر دفع دشمن به رای و تدبیر:

و حاشا و حاشا اگر نیاموزیم از این خون آشام مهین مرتبه از این خداوندگار سخن که خود به جا فرموده است بر حدیث من حسن تو نیفزاید کس حج همین است سخندانی و زیبایی را

 

نبی پلویی امیرآبادی در ‫۲ ماه قبل، شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۰۴:۰۴ دربارهٔ سعدی » بوستان » باب اول در عدل و تدبیر و رای » بخش ۳۸ - گفتار اندر دفع دشمن به رای و تدبیر:

بسیار بسیار ما را فریفته اند اینکه به ما آموختند که که سعدی فقط یک شاعر است سعدی یک شاعر نیست سعدی ۱ عارف است یک عاشق است یک معلم است یک حکیم است یک فرزانه است یک یک درویش است یک قاضی است یک وزیر است یک حکیم است یک متکلم است یک استاد است یک پدر است یک مادر است یک فرزند است یک همه چیز است یک بی همه چیز است سعدی در هزارتوی این جهان افکار خود را چنان در عین درستی به ما ی‌آموزد که تو راهی را جز این نداری که تمام و کمال حرف او را به گوش جان بسپاری سعدی خود خداوندگاریست بی تمثیل ۱ لهه‌ای در انزوای بشریت یک حقیقت محض

 

نبی پلویی امیرآبادی در ‫۲ ماه قبل، چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۰۲:۴۳ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۹۴:

امیر خسرو دهلوی را اگر شاعرش نخوانیم و بیشتر موسیقی دانش بنامیم ایجاز وزنی اشعارش خود یک هارمونی جاودانه دارد با زبان شعرش ... اکثر اوزان انتخاب شده توسط امیر خسرو مطمئن، روی گشاده و کلمات در رقص اند ...در همین شعر ببینید چطور از چینش واژگانی چون کشش،آهوان،ستم ،سنگ،خم ،جنازه،مزار،شعری اینچنین ابرمردانه و فخار به یادگار گذارده این مرد بزرگ و چیره بین و چیره دست

 

نبی پلویی امیرآبادی در ‫۳ ماه قبل، چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۰۸:۴۷ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۵:

شعر بنظر نمی‌رسد که به طور کل در زمره اشعار شیخ شیراز باشد هر چند رندانه گویی در شعر پیدا می‌شود که مختص این خداوندگار میباشد اما در قسمت‌هایی شعر به انحطاط کلامی نزدیک می‌شود که سعدی را با این نوع منحط بودن ارتباطی را نیست ...‌

 

نبی پلویی امیرآبادی در ‫۴ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۱۴ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵:

بشکند تیمور لنگی ....

بنظر محتمل تر می آید آنگاه که یادآور می‌شود تاریخ که تیمور با هند چه کرد و ....

 

نبی پلویی امیرآبادی در ‫۱ سال و ۶ ماه قبل، یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۵:۵۸ دربارهٔ سیف فرغانی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۳:

این شعر حکایت نیست ...قصه و داستان نیست ... روایت نیست ..‌ جنگ و صلح بین کلمات فخیم و ساده نیست ..‌و خیلی چیزهای دیگر نیست ... سیف گویی معمای رازگونه جهان را دریافته و آن را به رشته ی  تحلیل دراورده و برای انسانهای تمامی اعصار مژده ای به همراه آورده و در وزنی که  در عین مطنتن بودن رقص گونه نیز کلمات آواز رهایی سر میدهند و ما را به روشنایی فردا امیدوار میسازد ...تلالویی در گذر از گذار روزگار غدار ...آستین افشان و پایکوبان ....

 

نبی پلویی امیرآبادی در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۵۲ دربارهٔ سعدی » بوستان » باب اول در عدل و تدبیر و رای » بخش ۳۸ - گفتار اندر دفع دشمن به رای و تدبیر:

سعدی در پاره از داستان‌های شاعرانه ی خود تنها راه نجات بشریت از تمامی رذائل و صفات بد اخلاقی را در برچیده شدن و از میان رفتن فاعل آن می‌داند و هیچ ابایی از انجام این کار(به قتل رساندن)ندارد .و همراهان و مخاطب او گویی منتطر آن لحظه ای هستند که فریاد شادی سر دهند در آن هنگامه ی از میان بردن ...تا این بیت سعدی خود را بدرستی نشان دهد که :

پرتوی نیکان نگیرد آنکه بنیادش بداست

تربیت نااهل را چون گردان بر گنبد است

 

نبی پلویی امیرآبادی در ‫۲ سال و ۲ ماه قبل، دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۲۱:۵۷ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۹:

سعدی ویران می‌کند ما را و می‌سازد دوباره ...

سعدی معماریست بسیار شکیبا و البته ماهر ..او را چنان که هست وصف نتوان کرد چرا که هر چه گوییم فراتر از آن است و هر چه پنداریم فراتر از آن .

سعدی در عین شاعری و آراستگی کلمات وزین مشاور نیز هست آنچنانکه اگر تنها و تنها کتب سعدی را از کودکی با کودکی نوپا کار کنید برازنده ترین شخصیت را در چند سال بعد می یابیم ...چرا که سعدی مشاوریست حکیم ...عالی مقامیست خداگونه .وقتی در مقام نصیحت با تو برمی‌آید چندان شمشیر سخن را با لطافت بر فرقت می‌کوبد که هر چند سرسخت و لجوج باشی چاره ای جز پذیرش سخنش نخواهی داشت ...و اینگونه است که سعدی را خداوند می‌نامیم. خداوندگار سخن ...

بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس

حد همین است سخندانی و زیبایی را ...

 

نبی پلویی امیرآبادی در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۲:۴۲ دربارهٔ امیر معزی » رباعیات » شمارهٔ ۴:

در مصرع دوم "کاسیب رسانید رخ نیکو را"به نظر محتمل تر و زیباتر مینماید.

 

sunny dark_mode