گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
حمیدالدین بلخی

آغاز کتاب: باد مرو است یا نسیم سمن

حکایت نخست: وقتی اندر زمین و امر شاست؟

حکایت دوم: وقتی اندر سرا، و مطبخ جم

پایان کتاب: مجلس او چو خلد باقی باد

sunny dark_mode