گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
سراج قمری

شماره ۱: غنچه گر پیش آن دهن خندد - بر بتر جای خویشتن خندد

شماره ۲: کسی کاو عقل دور اندیش دارد - همیشه می به نزد خویش دارد

شماره ۳: بیا زچهره ی گلگون می، نقاب انداز - به جام چون مه نو، جرم آفتاب انداز

شماره ۴: بیا چو غنچه تر، خیمه زن برابر گل - شراب لاله‌صفت خور، به بوی ساغر گل

شماره ۵: صبحدم با دو چشم خواب زده - با رخی از عرق گلاب زده

sunny dark_mode