گنجور

قصیدهٔ شمارهٔ ۳۳۴ - د‌ر مدح امیرالامراء حسن‌خان نظام‌الدوله و تاریخ حفر قنوات سته د‌ر مملکت فارس گوید

 
قاآنی
قاآنی » قصاید
 

به‌ گیسو روی آن ترک تتاری

به ماهی ماند اندر شام تاری

مرا آن زلف تاری بنده دارد

نه آخر نام یزدانست تاری

کس از زلفش نتابد سر که گویی

کمند رستمست از تاب داری

به رخ چون موی ریزد بوی خیزد

چو زآتش نکهت عود قماری

نبود ار زلف او با من نمی‌کرد

فلک هر روز چندین‌کج‌مداری

به عشقش گرچه جهدم بی‌ثمر بود

ولی چون سرو کردم بردباری

چه خوش پروانه دوشم داد تعلیم

که راحتها بود در جانسپاری

صباح من چه فرخ بود امروز

که از راه آمد آن ماه حصاری

دل و جان خواست دادم سیم و زر خواست

سر افکندم به زیر از شرمساری

نگاهی کرد و شکرخنده‌یی زد

که خودکان زری تا چند زاری

تویی مداح آن ذاتی که دارد

به جود او جهان امّیدواری

جناب حاجی آقاسی‌که اوراست

مسلّم شیوهٔ پرهیزگاری

گرت روزی دو از خاطر بیفکند

نباید داشت چندین دل‌فکاری

خدا ایوب را گر داشت رنجور

نبود الا ز فرط دوستداری

زند استاد اگر سیلی به شاگرد

نباشد جز پی آموزگاری

از آن فولاد در آتش‌گدازد

کز او سازند تیغ کارزاری

طبیب ار خسته را دارو فرستد

نباشد جز ز روی غمگساری

نه آخر شد عزیز مصر یوسف

که چندی بود در زندان به خواری

ترا خود صاحب دیوان شفیعست

گرفتم خود هزاران جرم داری

بس است این ‌غصه و این قصه بگذار

که روز شادی است و شادخواری

ز جا برخیز و زین برزن بر آن رخش

که همچون باد پوید در صحاری

که صاحب اختیارکشور جم

که بادش تا قیامت بختیاری

ز قصر دشت نهری آرد امروز

به سوی دشت چون دریای ساری

به الفاظ دری از بهر آن نهر

ببایدگفت نظی چون دراری

ز بحر طبع شعری چند شیرین

بکن چون آب در آن نهر جاری

که ناگه بحر طبع من بجوشید

برون افکند در شاهواری

روان شدکلکم اندر وصف آن نهر

چو بر دریای بی‌پایان سماری

چه گفتم گفتم اندر عهد خسرو

که بادش تا قیامت شهریاری

محمد شاه دریادل‌ که عفوش

به‌کوه آموخت وصف بردباری

شهنشاهی که جز گردون نپوشد

به عهدش کس لباس سوگواری

مگر در زلف خوبان باشد ارنه

به ملکش نیست رسم بیقراری

مگر در چشم ترکان یابی ارنه

به دورش نیست خوی ذوالخماری

دو مژگانش به‌گاه خشم ماند

به ناخنهای شیر مرغزاری

جناب حاجی آقاسی که اوراست

در امر آفرینش پیشکاری

خداوندی که ابر دست جودش

کند کِشت امل را آبیاری

ز حزم استوار او عجب نیست

که بر دریاکند صورت‌نگاری

نگرید هیچکس در عهد جودش

مگر در باغ ابر نوبهاری

نخندد هیچکس در روز قهرش

مگر بر کوه کبک کوهساری

نشاید داد در دوران جاهش

جهان را نسبت بی‌اعتباری

چرا کلکش‌ که دولت زو سمینست

به سر هر دم درافتد از نزاری

چه خصمی دارد او با زر ندانم

که در رویش نبیند جز به خواری

حمایت گر کند کاهی سبک را

شود کوهی گران در استواری

دهد جون نور هستی هرکسی را

به قدر پایهٔ خود کامگاری

حسین‌خان آسمان مکرمت را

چو یکتا دید در خدمتگزری

مر او را ملک یزد و فارس بخشید

لقب دادش به صاحب اختیاری

چو صاحب‌اختیار این مرحمت دید

میان بربست بهر جان‌نثاری

شد از جان خواستار خدمت او

کز استغنا به است این خواستاری

سراپا حق‌گزار نعمت اوست

که بر نعمت فزاید حق ‌گزاری

به وجد آید ز یاد خدمت او

چنان ‌کز باد سرو جویباری

به راه او اگر جان برفشاند

هنوزش هست در دل شرمساری

نهد خاک رهش بر فرق‌ گویا

به سر دارد هوای تاجداری

غرض چون آمد اندر خطهٔ فارس

نخست از باطن او جست یاری

به بدخواهان دولت حمله آورد

چو بر گنجشک شاهین شکاری

چو حکم محکم او خواست سازد

قناتی چند جاری در مجاری

برآورد از زمین شش رشته ‌کاریز

همه چون شعر من در آبداری

چو روی شاهدان در روح‌بخشی

چو وصل دلبران در سازگاری

چو جان جبرئیل از تابناکی

چو آب سلسبیل از خوشگواری

ز صافی آب هرکاریز در جوی

چو در قلب موحد نور باری

تو پنداری دوصد نوبت در آن آب

جبین شستند خوبان خماری

به جوی آن آب چون می‌جنبد از باد

سلیمانست‌گویی در عماری

بدان شش رشته ‌کاریز اندر آویخت

دلش سررشتهٔ امّیدواری

دو زآنهارا به‌نام شاه فرمود

که سلطانیش خواند و شهریاری

دو دیگر را بنام خواجهٔ عصر

که بادش تا به محشر نامداری

یکی را نام نامی حاجی‌آباد

که از حاجی بماند یادگاری

یکی عباس‌آبادست‌کاین نام

غمین را بخشد از غم رستگاری

یکی را هم به ‌نام شاه مظلوم

حسین آن زیب عرش کردگاری

یکی را هم به‌نام شاه مردان

علی آن شهره در دلدل‌سواری

فرات‌آسا چوگشت آن آب شیرین

به شهر اندر چو جان در جسم جاری

مرا فرمود قاآنی چه باشد

که بر تاریخ آن همت گماری

به تاریخش روان چون آب‌گفتم

حسین آب فراتی‌کرد جاری🖰 با دو بار کلیک روی واژه‌ها یا انتخاب متن و کلیک روی آنها می‌توانید آنها را در لغتنامهٔ دهخدا جستجو کنید.

🖐 شماره‌گذاری ابیات | وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) | 🔍 شعرهای مشابه (وزن و قافیه) | منبع اولیه: قاآنی نشر نگاه | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

🎜 معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است ...

📷 پیشنهاد تصاویر مرتبط از منابع اینترنتی، 📖 راهنمای نحوهٔ پیشنهاد تصاویر مرتبط از گنجینهٔ گنجور

حاشیه‌ها

تا به حال حاشیه‌ای برای این شعر نوشته نشده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

گنجور را در اینستاگرام دنبال کنید.