گنجور

 
فرخی سیستانی

یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ

یا او سر ما به دار سازد آونگ

القصه درین زمانهٔ پر نیرنگ

یک کشته بنام به که صد زنده به ننگ

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode