گنجور

 
ابن یمین

مده دل ز دست ارغمی هست و خوفی

که آید دو چندانت شادی و یسرا

نه ایزد چنین گفت در وحی منزل

مع العسر یسرا مع الیسر عسرا

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode