گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
نجم‌الدین رازی

باب سیم در معاش خلق: و آن مشتمل است بر بیست فصل بتبرک بقول حق تعالی «ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا ما تین

فصل دوم: قال الله تعالی: «و ما خلقت الجن و الانس ...

فصل سیم: قال الله تعالی: «اولئک الذین هدی الله فبهد یهم اقتده»

فصل چهارم: قال الله تعالی: «ما کان محمد ابا احد من رجا لکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین».

فصل پنجم: قال الله تعالی «قد افلح من تزکی و ذکر اسم ربه فصلی».

فصل ششم: قال‌الله «و نفس و ما سویها فالهمها فجورها و تقویها قد افلح من زکیها و قدخاب من دسیها»

فصل هفتم: قال الله تعالی: «ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القی السمع و هو شهید».

فصل هشتم: قال الله تعالی: «و یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی»

فصل نهم: قال الله تعالی: «قال له موسی هل اتبعک علی ان ...

فصل دهم: قال الله تعالی: «فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمه من عندنا و علمناه من لدنا علما».

فصل یازدهم: قال الله تعالی: «فان اتبعتنی فلا تسالنی عن شی حتی احدث لک منه ذکرا».

فصل دوازدهم: قال الله تعالی «فاذکرونی اذ کرکم» و قوله «واذکر وا الله کثیرا لعلکم تفلحون».

فصل سیزدهم: قال الله تعالی «فاذکروا الله کذکر کم آبائکم او اشد ذکرا».

فصل چهاردهم: قال الله تعالی «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا».

فصل پانزدهم: قال الله تعالی «و اذوا اعدنا موسی اربعین لیله».

فصل شانزدهم: قال‌الله تعالی: «انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر و ایتهم لی ساجدین».

فصل هفدهم: قال‌الله تعالی «ما کذب الفواد ما رای افتمارو نه علی ما یری و لقد رآه نزله اخری».

فصل هجدهم: قال الله تعالی «فکشفنا عنک غطائک فبصرک الیوم حدید».

فصل نوزدهم: قال الله تعالی «فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا».

فصل بیستم: قال الله تعالی «ثم دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی» و قال «وان الی ربک المنتهی».