گنجور

 
بیدل دهلوی
 

باکمال اتحاد ازوصل مهجوریم ما

همچو ساغر می به‌لب داریم و مخموریم ما

پرتو خورشید جز در خاک نتوان ‌یافتن

یک‌زمین و آسمان از اصل خود دوریم‌ما

درتجلی سوختیم وچشم بینش وا نشد

سخت پابرخاست جهل مامگرطوریم ما

با وجود ناتوانی سر به‌گردون سوده‌ایم

چون مه سرخط عجزیم ومغروریم ما

تهمت حکم قضا را چاره نتوان یافتن

اختیار از ماست چندانی‌که مجبوریم ما

مفت ساز بندگی‌گر غفلت وگر آگهی

پیش نتوان برد جزکاری‌که مأموریم ما

بحر در آغوش و موج ما همان محوکنار

کارها با عشق بی‌پرواست معذوریم ما

حاشیه‌ها

تا به حال ۲ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

الدوز در ‫۸ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۹ دی ۱۳۹۱، ساعت ۲۳:۰۲ نوشته:

با سلام
در بیت چهارم، مصرع دوم، کلمه «نو» جا افتاده است:
چون مه «نو» سرخط عجزیم و مغروریم ما

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
فهیم هنرور در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۷:۵۹ نوشته:

سخت پابرجاست جهل مامگرطوریم ما
اشتباه تایپی شده است. ممنون

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.