گنجور

 
ملک‌الشعرا بهار

شهریست پر از همهمه و قالاقیل

بهتان و دروغ و غیبت و فحش سبیل

خستیم از این همهمه ای گوش امان

مُردیم ازین زندگی ای مرگ دخیل

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode