ملک‌الشعرا بهار » رباعیات » شمارهٔ ۴۳ - شهر تهران

شهریست پر از همهمه و قالاقیل

بهتان و دروغ و غیبت و فحش سبیل

خستیم از این همهمه ای گوش امان

مُردیم ازین زندگی ای مرگ دخیل