گنجور

 
مولانا

از عقل دلیل آید و از عشق خلیل

این آب حیات دان و آن آب سبیل

در چرخ نیابی تو نشان عاشق

در چرخ درآیی بنشانهای رحیل

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode