گنجور

 
ملک‌الشعرا بهار
 

ادیبی زبان در طلاقت زبون

همی لام را خواند پیوسته نون

نوآموزی او را به چنگ اوفتاد

معلم به درسش زبان برگشاد

بدان کودک خرد، جای الف

کنف یاد داد آن ادیب خرف

به‌ناچار الف را انف خواند خرد

معلم برآشفت وگوشی فشرد

بدو گفت‌ انف‌ چیست‌ می‌خوان‌ انف

فروخواند کودک به فرمان انف

دگر باره آشفت استاد پیر

بزد بانگ برکودک ناگزیر

نوآموز روزی ببود اندر آن

انف‌خوان‌ و گریان و سیلی‌خوران

شبانگه پدر درکنارش نشاند

که امروز پور گرامی چه خواند؟

به شب همچنان کودک دلفروز

الف را انف خواند مانند روز

پدرگفت انف چیست جان پدر

الف گفت باید بسان پدر

چو بشنیدکودک الف را درست

الف‌را الف‌خواندچالاک‌و چست

چسان از انف می‌شود منصرف

که نشنیده جز فا و نون الف

تو خود فا و لام‌ و الف‌ راست گوی

پس از دیگران گفتهٔ راست جوی

تو بر نیکویی پشت پا می‌زنی

پس آنگه به نیکی صلا می‌زنی

تو بد را نخستین ز خود دورکن

سپس دیگران را ز بد دورکن

تب‌آلوده درمان تب چون کند

«‌رطب‌خورده‌ منع رطب چون کند»

چو حاکم کند می شبانگاه نوش

نبندد به‌ حکمش‌ دکان‌، می‌فروش

کسان بهره یابند از آثار خویش

که خود کار بندند گفتار خوبش

اگر گفته نغز است و دل نغز نه

بلوطی بود کاندر آن مغز نه

و گر دل‌ درست‌ است‌ و گفتار سست‌

از آن گفته یک دل نگردد درست

تا به حال ۴ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

مجتبی در ‫۵ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۳۰ نوشته:

درود
در بیت ششم مصرع دوم
"یزد بانگ برکودک ناگزیر"
به جای "بزد بانگ" به اشتباه " یزد بانگ " تایپ شده
با آرزوی توفیق الهی

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
حامد در ‫۵ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۳ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۲۷ نوشته:

در بیت دوم به جای انف نوشته شده است کنف.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
محمد علی در ‫۵ سال قبل، جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۲۰ نوشته:

در بیت هجدهم مصراع دوم به جای خویش خوبش نوشته شده

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
جواد احدی در ‫۴ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۴۱ نوشته:

در بیت شانزدهم مصرع دوم " رطب خورده منع رطب چون کند" نقل شده ، کسی میداند از کجا نقل شده ؟ میدانم که ریشه این ضرب المثل از کجاست ، ولی فرم وقالب شعری آن از کیست ؟ و مصرع دیگر آن چیست ؟

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.