گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
شیخ بهایی

بخش اول - قسمت اول: در خرقه چو آتش زدی ای سالک عارف

بخش اول - قسمت دوم: دلا دیده‌ی دوربین برگشای

بخش دوم - قسمت اول: حکیمی گفت: نیکوترین چیزها سه چیز است: زندگانی، ...

بخش دوم - قسمت دوم: اگر مرد عشقی کم خویش گیر

بخش سوم - قسمت اول: افلاطون گفت: پادشاه چونان نهر است و امیرانش چون ...

بخش سوم - قسمت دوم: غزالی در یکی از رسائل خویش گوید: برآن کس که خواهد ...

بخش چهارم - قسمت اول: ترا عشق همچون خودی زآب و گل

بخش چهارم - قسمت دوم: هر لحظه هاتفی به تو آواز می دهد

بخش پنجم - قسمت اول: در حدیث آمده است که پیامبر(ص) روزی بیرون شده و ...

بخش پنجم - قسمت دوم: رئیس دهی با پسر در رهی

sunny dark_mode