گنجور

 
عطار

ای کرده پسند از دو جهان چاره منت

حقّا که دریغ دارم از خویشتنت

چون بیخورشید ذرّه را نتوان دید

بیروی تو در چشم کی آید دهنت

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode