گنجور

 
عطار

چون گشت لبت به یک شکر ارزانی

از لعلِ لبت شکر چه میافشانی

من در عوض یک شکر از پستهٔ تو

دل دادم نقد و قلب مینستانی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode