گنجور

 
عطار

پدر گفتش که چون زر سایه افکند

ترا از گوهر و از پایه افکند

نیاید دُنیی و دین راست هر دو

ز حق می‌دان که نتوان خواست هر دو

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode