گنجور

 
انوری ابیوردی
 

ای خواجهٔ مبارک بر بندگان شفیق

فریاد رس که خون رهی ریخت جاثلیق

لختی ز خون بچهٔ تاکم فرست از آنک

هم بوی مشک دارد و هم گونهٔ عقیق

تا ما به یاد خواجه دگربار پر کنیم

از باده خون اکحل و قیفال و باسلیق

حاشیه‌ها

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

فرهود در ‫۷ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۳، ساعت ۱۵:۰۰ نوشته:

سرانجام در نیافتیم که این سروده از کسایی مروزی است با از انوری:
کسایی » دیوان اشعار » طلب ِ جام/
یا
انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۳۱۵ - شراب خواهد/

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.