گنجور

 
امیر معزی نیشابوری
 

بنگر این پیروزه‌گون دریای ناپیدا کنار

بر سر آورده ز قعر خویش درّ شاهوار

کشتی ای زرین در او گاهی بلند و گاه پست

زورقی سیمین در او گاهی نهان ‌گه آشکار

بنگر این غالب دو لشکر بر جناح یکدگر

لشکری از حد روم و لشکری از زنگبار

در تموز و در زمستان مختلف با یکدگر

متفق با یکدگر در مهرگان و در بهار

بنگر این سرگشته پیلان معلق در هوا

نعره‌شان بنگر چو کوس اندر مصاف کارزار

آتش از دلشان د‌رفشان چون سنان اندر نبرد

بر فراز و بر نشیب از دیده مروارید بار

بنگر این ‌گوهر که از پولاد و سنگ آید برون

عالم تاریک را روشن کند خورشید وار

عکس او در جرم‌ او گویی مرکب کرده‌اند

در میان دستهٔ ‌گل سُفتهٔ زر عیار

بنگر این مرکب ‌که از رفتن نیاساید همی

گه بود صحرانورد و گه بود دریاگذار

موج برخیزد ز دریا گر به دریا بگذرد

ور به صحرا بگذرد برخیزد از صحرا غبار

بنگر این حرّاقهٔ جان‌پرور صورت پذیر

با تن آمیزنده و با جان صافی سازگار

تازه گرداند زمین را چون فرو بارد سرشک

تیره گرداند هوا را چون برانگیزد بخار

بنگر این گسترده شادروان ‌که بر آب روان

بسته‌اند او را به مسمار گران‌سنگ استوار

باطن او سر به سر آلایش و درد و دریغ

ظاهر او سربه‌سر آرایش و رنگ‌و نگار

بنگر این ترکیب مردم بنگر این تقلیب حال

بنگر این تذهیب صورت، بنگر این ترتیب ‌کار

این بدایع وین طبایع را بباید صانعی

گر به صانع نیست حاجت‌حجتی قاطع بیار

گرکواکب کرد صانع پس‌کرا خوانی زهفت

ور طبایع کرد باری پس کدام است از چهار

از چهار و هفت دل بگسل‌ که معبودت یکی است

مستعان بندگان و ملک او نامستعار

نیست آن اول که ثانی باشد او را بر اثر

نیست آن واحد که بر انگشت‌گیری در شمار

ذات او دانستنی امروز و فردا دیدنی

بنده را فردا نظر و امروز علم و انتظار

بندگان در قبضهٔ تقدیر حکمش عاجزند

عاجز و مقهور در سودای جبر و اختیار

زو یکی را بهره‌گنج است و یکی را بهره رنج

زو یکی‌ را قسم نورست و یکی ‌را قسم نار

زو شدست امروز پیدا آنچه پنهان بود دی

زو شدست امسال پنهان آنچه پیدا بود پار

بس شگفتیها که هست از قدرت و آثار او

در گریبان سپهر و آستین روزگار

از شگفتیها یکی این است کاندر خاک مرو

روی پنهان کرد فرزند وزیر شهریار

بود چون ماه و عطارد روشن و روشن‌ضمیر

چرخ بودش جا و اکنون در زمین دارد قرار

گر زمین مرو چرخ اول و ثانی نشد

ماه‌ را مسکن چرا گشت و عطارد را حصار

ای زمین اندر کنار تو همی دانی که کیست

نیک بنگر تا که را داری در آغوش و کنار

در کنارت زینهار کدخدای خسروست

خویشتن را دور دار از زینهارش زینهار

داد پیغامی ملک سلطان مجیرالدوله را

بر زبان باد نوروز از بهشت کردگار

گفت کانجا یاد تو با ما تو را فرزند توست

باید آنجا از تو فرزند تو ما را یادگار

تا ز فرزند تو ما باشیم اینجا شادمان

همچو کز فرزند ما هستی تو آنجا شادخوار

صاحبی کاندر تبارش بود شمعی دلفروز

کز همه عالم به علم و عقل او کرد افتخار

نیستش جای ملامت‌ گر همی‌ گرید چو شمع

زانکه ناگه در تبارش کشته شد شمع تبار

تا به مردی در سواری کرد در میدان فضل

شد به میدان اجل بر مرکب تازی سوار

وان که‌ گفتی ذوالفقارستی قلم در دست او

در دریغش خون همی گرید قلم چون ذوالفقار

گر همی نازند حوران بهشت از وصل او

در بهار از هجر او مرغان همی نالند زار

چون بشد بیمار نرگس گشت خاکستر نشین

جامه زد در نیل و پیش مرگ او شد سوگوار

گل چو آگه شد که او ناگه بخواهد رفت زود

جامه بر تن چاک ‌کرد و بستر از غم ‌کرد خار

وز پی‌آن تاکند روشن روانش را دعا

دست بردارد همی همچون دعاگویان چنار

شور در لشکر فتاد از آسمان‌گویی مگر

کاسمان را باد تا محشر به پیروزی مدار

شیر بچه‌گر شکار دام کیوان گشت زود

باد شیر شرزه را کیوان به دام اندر شکار

ور نهال مهتری پژمرده شد در باغ ملک

سبز و خرم باد سرو سروری در جویبار

مدت گشتاسب از گیتی مبادا منقطع

گر ز گیتی منقطع شد مدت اسفندیار

دور گردون گر ز احمد بستد ابراهیم را

عمر احمد باد همچون دورگیتی پایدار

ور تن بوطاهر از جان مطهر گشت دور

دولت بوالفتح با فتح و سعادت باد یار

صبر و خرسندی دهاد ایزد مجیرالدوله را

بر دریغ و درد فرزند عزیز نامدار

هم پدر را باد در دنیا نثار آفرین

هم پسر را در بهشت از رحمت ایزد نثار

یادگارست از معزی تا قیامت این سخن

از سخن‌ گستر سخن بهتر که ماند یادگار

mouse با دو بار کلیک روی واژه‌ها یا انتخاب متن و کلیک روی آنها می‌توانید آنها را در لغتنامهٔ دهخدا جستجو کنید.

format_list_numbered_rtl حذف شماره‌ها | وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) | search شعرهای مشابه (وزن و قافیه) | linkرونوشت نشانی | content_copyرونوشت متن | share

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

music_note معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است ...

photo_camera پیشنهاد تصاویر مرتبط از منابع اینترنتی، support راهنمای نحوهٔ پیشنهاد تصاویر مرتبط از گنجینهٔ گنجور

حاشیه‌ها

تا به حال حاشیه‌ای برای این شعر نوشته نشده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.