گنجور

 
اهلی شیرازی

ای جان جهان تن تو را درد مباد

گلزار رخ تو را ورق زرد مباد

فرق سر بدخواه شود خاک رهت

دامان سلامت تو را گرد مباد

 
sunny dark_mode