اهلی شیرازی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۷۱

ای جان جهان تن تو را درد مباد

گلزار رخ تو را ورق زرد مباد

فرق سر بدخواه شود خاک رهت

دامان سلامت تو را گرد مباد