گنجور

 
اوحدی

صد را، رخت از هیچ الم زرد مباد!

بر روی تو از هیچ غمی گرد مباد!

دردیست بزرگ مرگ فرزند عزیز

بر جان عزیزت دگر این درد مباد!

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode