گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

حق تعالی که مالک الملکست

لیس فی الملک غیره مالک

برساند به یکدگر ما را

انه قادر علی ذلک

 
 
 
sunny dark_mode