گنجور

 
ابوالحسن فراهانی

ای خانه نه سپهر پرنور از تو

تا دور فتاده دل رنجور از تو

که دیده وطن سازد وکه سینه مقام

یعنی که در آب و آتشم دور از تو

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode