گنجور

حاشیه‌ها

 

مصرع اول بیت سوم از لحاظ وزنی مشکل دارد. من در پاورقی یک نسخه از دیوان هاتف این شعر را به همین ترتیب دیده‏ام. مصرع می‏تواند به این صورت درست باشد: «اگر چه سست بود عهد نیکوان [همه] اما»
ضمن آن که در مقطع غزل «ضیاء السلطنه» باید «ضیاء سلطنه» خوانده شود تا وزن درست باشد.

حمیدرضا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۱۶:۰۰ دربارهٔ غزل - جفا و جور تو عمری بدین امید کشیدم ...


این قصیده در دیوان عبدالواسع جبلی (قصیده‏سرای عهد سلجوقی) نیز آمده. مصحح پیرامون این قصیده آورده:
در رساله‏ای به نام «التحفة البهیّة و الطرفة الشهیة» رساله‏ای از عبدالواسع جبلی به عربی وجود دارد که در آن پس از حمد و ستایش خداوند مردم هرات را نکوهش نموده و از کردار ناصوابشان چشم‏پوشی کرده و قصیده‏ای به عربی از خود در این معنی آورده با این مطلع:
الا یا صاحبی مضا الوفاء
من الدنیا و حال له المضاء
و گفته قصیده‏ای فارسی در این معنا دارد. این قصیده‏ی معروف که آن را به سنایی هم نسبت داده‏اند همین قصیده است.

حمیدرضا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۴۴ دربارهٔ قصیدهٔ شمارهٔ ۶ - در شکایت روزگار و بی‌وفایی مردم


مصرع دوم بیت ۵۸ از آن فرخی سیستانی است (این قصیده).

حمیدرضا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۲۶ دربارهٔ قصیدهٔ شمارهٔ ۷ - در مقام اهل توحید


غلامحسین یوسفی در کتاب «فرخی سیستانی» به نقل از دیوان فرخی چاپ دبیرسیاقی ابیات ابتدایی این قصیده را با چند اختلاف نقل کرده. از آن جمله:
الف) به جای «پیلگون» در اولین مصرع قصیده «قیرگون» آورده.
ب) به جای «رای» در بیت اول «رأی» آورده.
ج) به جای «مغبر» در بیت دهم «مغیر» آورده. البته اولین شاهد کلمه‏ی مغبر در لغتنامه‏ی دهخدا همین بیت است. ضمن آن که نظر به این که من این قصیده را سالها پیش از روی کتاب چاپی رونویسی کرده‏ام، ممکن است این مورد آخر حاصل از این بوده باشد که من کلمه را غلط چاپی تشخیص داده و به ظن خودم تصحیح کرده‏ام.

از این قصیده‏ی فرخی شاعران زیادی استقبال کرده‏اند (منبع همان کتاب) که از آن جمله‏اند:
الف) امیرالشعرا محمد معزی نیشابوری:
بر آمد ساجگون ابری ز روی ساجگون دریا
بخار مرکز خاکی نقاب قبه‏ی خضرا
ب) سنایی غزنوی در قصیده‏ای که با مصرع «مکن در جسم و جان منزل، که این دون است و آن والا» می‏شود (این قصیده) و مصرع دوم بیت ۵۸ آن عیناً نقل از فرخی است.
ج) میرزا حبیب قاآنی (۱۲۷۰-۱۲۲۳ ه.ق) در قصیده‏ای در مدح امام رضا (ع) با این مطلع:
به گردون تیره ابری بامدادان بر شد از دریا
جواهر خیز و گوهرریز و گوهربیز و گوهرزا
د) شمس الشعرا میرزا محمدعلی خان سروش اصفهانی (۱۲۸۵-۱۲۲۸ ه.ق) در قصیده‏ای در مدح امیرمؤمنان (ع) با این مطلع:
دو ابر بانگ‏زن گشت از دو سوی آسمان پیدا
به هم ناگاه پیوستند و بر شد از دو سو غوغا

حمیدرضا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۲۳ دربارهٔ قصیدهٔ شمارهٔ ۱ - در مدح یمین الدوله سلطان محمود بن ناصر الدین سبکتگین غزنوی


این ابیات بخشی از غزلی هستند که بنابر گفته‏ی کتاب «میراث فرهنگی و ادبی انجوی شیرازی» صفحه‏ی ۱۱۸ در برخی از نسخ دیوان حافظ آورده شده. بیت دوم غزل با جستجو در اینترنت یافت شده.
از دوستان اگر کسی متن کامل غزل را در اختیار دارد، لطفاً در حاشیه نقل کند تا متن را کامل کنیم.

حمیدرضا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۸:۵۲ دربارهٔ شمارهٔ ۱۹


این بیت گویا مقطع غزلی منتسب به حافظ است. بیت از اینجا نقل شده.
از دوستان، هر کس متن کامل غزل را در اختیار دارد لطفاً در حاشیه نقل کند.

حمیدرضا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۸:۵۱ دربارهٔ شمارهٔ ۱۸


متن این غزل از اینجا نقل شده:
http://www.hafez.com/images/gm15.jpg

حمیدرضا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۸:۵۰ دربارهٔ شمارهٔ ۱۷


متن این غزل از اینجا نقل شده:
http://www.hafez.com/images/gm14.jpg

حمیدرضا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۸:۴۹ دربارهٔ شمارهٔ ۱۶


این مطلع غزلی است که بنابر گفته‏ی کتاب «میراث فرهنگی و ادبی انجوی شیرازی» صفحه‏ی ۱۱۸ در برخی از نسخ دیوان حافظ آورده شده.
از دوستان اگر کسی متن کامل غزل را در اختیار دارد، لطفاً در حاشیه نقل کند تا متن را کامل کنیم.

حمیدرضا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۸:۴۸ دربارهٔ شمارهٔ ۱۵


متن این غزل از اینجا نقل شده:
http://www.hafez.com/images/p262.jpg

حمیدرضا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۸:۴۷ دربارهٔ شمارهٔ ۱۴


منبع متن این غزل اینجاست:
http://www.hafez.com/images/gm10.jpg

حمیدرضا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۸:۴۵ دربارهٔ شمارهٔ ۱۲


متن این غزل از اینجا نقل شده:
http://www.hafez.com/images/p230.jpg

حمیدرضا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۸:۴۴ دربارهٔ شمارهٔ ۱۱


این ابیات بخشی از غزلی هستند که بنابر گفته‏ی کتاب «میراث فرهنگی و ادبی انجوی شیرازی» صفحه‏ی ۱۱۶ در برخی از نسخ دیوان حافظ آورده شده. ابیات دوم تا چهارم با جستجو در اینترنت یافت شده.
مصرع اول بیت سوم این گونه نقل شده بوده: «کار زلف توست مشک‏افشانی و ای نظّارگان» که بنا بر حدس به صورت «کار زلف توست مشک‏افشانی و نظارگان» بازنوشت شد.
از دوستان اگر کسی متن کامل غزل را در اختیار دارد، لطفاً در حاشیه نقل کند تا متن را کامل کنیم.

حمیدرضا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۸:۴۳ دربارهٔ شمارهٔ ۱۰


متن غزل از این منبع نقل شده:
http://www.hafez.com/images/gm8.jpg

حمیدرضا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۸:۴۲ دربارهٔ شمارهٔ ۹


این غزل از اینجا نقل شده:
http://www.hafez.com/images/gm7.jpg

حمیدرضا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۸:۴۱ دربارهٔ شمارهٔ ۸


این مطلع غزلی است که بنابر گفته‏ی کتاب «میراث فرهنگی و ادبی انجوی شیرازی» صفحه‏ی ۱۱۸ در برخی از نسخ دیوان حافظ آورده شده.
از دوستان اگر کسی متن کامل غزل را در اختیار دارد، لطفاً در حاشیه نقل کند تا متن را کامل کنیم.

حمیدرضا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۸:۴۰ دربارهٔ شمارهٔ ۶


این غزل از این منبع برداشت و نقل شده:
http://www.hafez.com/images/gm6.jpg

حمیدرضا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۸:۳۸ دربارهٔ شمارهٔ ۵


این ابیات بخشی از غزلی هستند که بنابر گفته‏ی کتاب «میراث فرهنگی و ادبی انجوی شیرازی» صفحه‏ی ۱۱۶ در برخی از نسخ دیوان حافظ آورده شده. بنا به نقل همان کتاب، این غزل را اصلاً از «ملک جهان خاتون» دانسته‏اند.
از دوستان اگر کسی متن کامل غزل را در اختیار دارد، لطفاً در حاشیه نقل کند تا متن را کامل کنیم.

حمیدرضا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۸:۳۶ دربارهٔ شمارهٔ ۴


این ابیات بخشی از غزلی هستند که بنابر گفته‏ی کتاب «میراث فرهنگی و ادبی انجوی شیرازی» صفحه‏ی ۱۱۶ در برخی از نسخ دیوان حافظ آورده شده. بیت دوم غزل با جستجو در اینترنت یافت شده.
از دوستان اگر کسی متن کامل غزل را در اختیار دارد، لطفاً در حاشیه نقل کند تا متن را کامل کنیم.

حمیدرضا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۸:۳۴ دربارهٔ شمارهٔ ۳


منبع این غزل:
http://www.hafez.com/images/gm1.jpg

حمیدرضا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۸:۳۳ دربارهٔ شمارهٔ ۲


[صفحهٔ اول] … [۳۵۴۳] [۳۵۴۴] [۳۵۴۵] [۳۵۴۶] [۳۵۴۷] … [صفحهٔ آخر]