گنجور

حاشیه‌ها

 

در واقع این دوبیت ساخته ی شادروان سعید نفیسی است ار روی دو بیت عربی ابوالحسن احمد بن المومل . این موضوع در ص ۴۲۳ چاپ سال ۱۳۴۱ کتاب نفیسی مندرج است.

رسته در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۸۷ ساعت ۶:۴۹ دربارهٔ شمارهٔ ۱۱۵


نفیسی در صفحه ۴۶۲ کتاب رودکی خود گفته است که مولوی در سرود ن غزل فوق به رودکی ( نگاه کنید به این پیوند) http://ganjoor.net/roodaki/baghimande/sh9/

با عاشقان نشین و همه عاشقین گزین
با هر که نیست عاشق مکن قر ینیا
نظر داشته است و دو بیت آن را تضمین کرده است.

رسته در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۸۷ ساعت ۲:۰۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۰۵۳


نفیسی در صفحه ۴۶۲ کتاب رودکی خود گفته است که مولوی در غزل ذیل
http://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh2053/

به شعر فوق رودکی نظر داشته است.

رسته در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۷ ساعت ۲۲:۳۵ دربارهٔ شمارهٔ ۹


نفیسی برای این قطعه دو منبع را ذکر کرده است:
منبع ۱۲ - جنگ محمد تقی بن هادی
منبع ۳۵ - لغت فرس اسدی نسخه ی خطی مکمل مورخ ۸۷۷
آیا ممکن است که حمید رضا هم منبع دیگر را برای بیت ششم در همین جا ذکر کند؟

رسته در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۷ ساعت ۲۱:۵۱ دربارهٔ شمارهٔ ۴


به نظر می رسد که متن اصلی گنجور ( که مطابق ری را است) از روی نسخه ی سعید نفیسی تهیه شده است .
نفیسی برای قطعه مورد نظر فوق ۱۲ مرجع را در پایین قطعه ذکر کرده است. مسلما این قطغه در تمام ۱۲ مرجغ یکسان نبوده است و خود شادروان نفیسی بنا به اطلاعاتی که داشته است و بنا بر روشی که داشته است چیزی بینا بین به وجود آورده است. ولی ویرایش شما هم کار را بهتر نکرده است که بلکه بدتر کرده است.
من فکر می کنم در حال حاضر بهتر باشد که متن گنجور را مطابق متن نفیسی نگهدارید و فقط اشتباهات املایی را تصحیخ بکنید، چون تصحیح اشعار رودکی کاری کارستان است و هنوز کسی پیدا نشده است که آن قدر دانش و احاطه به منابع موجود داشته باشد که از عهده ی این کار بربیاید.

رسته در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۷ ساعت ۲۱:۴۱ دربارهٔ شمارهٔ ۲


در بیت ششم(اول مصراع دوم) لطفا کلمه” تا ” به “تو” تغییر یابد.

پاسخ: با تشکر از شما، تصحیح طبق فرموده اعمال شد.

مهرداد در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۷ ساعت ۱۱:۴۷ دربارهٔ نکوهش بیجا


در تایپ بیت بیست و پنجم سهوی شده، گمان می کنم صورت درست این گونه باشد:
چون که به جودش کرم آباد شد
بند وجود از عدم آزاد شد

قایل شدن بند برای وجود حضرت واجب، خبطی است که حکیم نظامی مرتکب آن نمی شود!

پاسخ: با تشکر، تصحیح مطابق فرموده‌ی شما به این ترتیب اعمال شد که در بیت مذکور «وجودش» با «وجود» جایگزین شد.

رفیع جنید در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۷ ساعت ۱۰:۰۳ دربارهٔ بخش ۱ - آغاز سخن


به نام خدا
به نظر می رسد این شعر کامل نیست. کاملش این است:
دامن مکش به ناز که هجران کشیده ام
نازم بکش که ناز رقیبان کشیده ام
شاید چو یوسفم بنوازد عزیز مصر
پاداش ذلتی که به زندان کشیده ام
از سیل اشک شوق دو چشمم معاف دار
کز این دو چشمه آب فراوان کشیده ام
جانا سری به دوشم و دستی به دل گذار
آخر غمت به دوش دل و جان کشیده ام
دیگر گذشته از سر و سامان من مپرس
من بی تو دست از این سرو سامان کشیده ام
تنها نه حسرتم غم هجران یار بود
از روزگار سفله دو چندان کشیده ام
بس در خیال هدیه فرستاده ام به تو
بی خوان و خانه حسرت مهمان کشیده ام
دور از تو ماه من همه غم ها به یک طرف
وین یک طرف که منت دونان کشیده ام
ای تا سحر به علت دندان نخفته شب
با من بگوی قصه که دندان کشیده ام
جز صورت تو نیست بر ایوان منظرم
افسوس نقش صورت ایوان کشیده ام
از سر کشی طبع بلند است شهریار
پای قناعتی که به دامان کشیده ام

پاسخ: با تشکر از شما، ابیات ۵، ۹ و ۱۰ طبق نقل شما اضافه شد.

محمد مهدی میرزایی پور در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۸۷ ساعت ۲۲:۵۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۷۵ - هجران کشیده ام


۱-جادارد در مقدمه آثار همه شعرا اقلا در چند سطر شاعر معرفی شودکه مثلا در چه تاریخی میزیسته است
۲- ذکرنام مآخذی که اشعار ازآنها اشتنساخ شده ضروریست آثار غالب شعرا تصحیح شده ونام مصحح باید معلوم باشد مثلا ابیاتی به مولوی یا خیام نسبت میدهند که در بعضی نسخه ها نیست
ولذا ذکر نام مآخذ ومصححان معتبر لازم میشود تااز انتساب شعر به شاعر اطمینان حاصل شود واین سایت بتواند به عنوان یک مرجع مورد استفاده محققان قرار گیرد
۳-اگر بعضی استادن مشهور ادبیات براین سایت دیباچه وتقریظ بنویسند و پشتیبانی نمایندومردم را تشویق به استفاده کنند بر اعتبار آن افزوده میشود

Anonymous در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۸۷ ساعت ۱۷:۲۸ دربارهٔ موش و گربه


در بازخوانی این تصحیحات اعمال شد:
بیت ۲ : گرد -> گر
بیت ۳ : ارجان -> ار جان
بیت ۳۳ : ندام -> ندارم
به نظر می‌رسد در بیت ۱۳ «کجاست» باید به ضرورت وزن «کجاس» خوانده شود.

حمیدرضا در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۸۷ ساعت ۸:۴۵ دربارهٔ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۱


قصاید عطار بسیارشگفت وپر شور است از این قصیده معلوم است که سوی دیگر وجود خود را کشف کرده وبه یکتائی وتجرد نفس رسیده است در این حالت است که یکتای کل عالم را درک میکنند
هرکسی در عالم تنهاومنحصر به فرد است ولی غالبا کشف نمیشود و در عالم شرک و شریکان اصل خود را گم میکند و در عین حال هرکس باهرمذهب یا لامذهبی در جستجوی حقیقت است به قول مولوی :
هرکسی کو دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگار وصل خویش

Anonymous در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۸۷ ساعت ۷:۰۶ دربارهٔ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۱


بهتر است قبل از نوشتن شعر موش و گربه برای مقدمه حداقل یک بند درباره ی عبید زاکانی نوشته شود که انسان با دید نسبتا” کاملی از او شعر را بخواند

sara در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۷ ساعت ۱۶:۱۴ دربارهٔ موش و گربه


بیت چهارم ظاهرا اشکال دارد

پاسخ: با تشکر، غلط املایی «کسایشی» در بیت مذکور با «کاسایشی» جایگزین شد. ایراد باید رفع شده باشد.

ف-ش در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۸۷ ساعت ۱۳:۵۷ دربارهٔ غزل ۷


آدم که این غزل رو می خونه، دوست داره عاشق شه!!!
از خیلی ها ( از عاشق شکست خورده گرفته تا بچه مدرسه ای ۱۲ ساله ) شنیدم که این غزل شدیداً به دلشون نشسته و باعث شده که دنبال غزلیات شهریار باشن!!!
من اینکاره نیستم! ولی با خوندن این غزل یاد غزلیات جناب حافظ می افتم!!!
یا علی …

مهدی مشتاقی در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۸۷ ساعت ۱۰:۰۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۹ - حالا چرا


منم یه نسخه خطی سال ۳۳ دارم که بجای دامن در بیت هشتم از ساعد استفاده کردن

علیرضا در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۸۷ ساعت ۱۱:۲۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۰۶


خیام توی این قسمت شعرش از ناصحانی که اون رو یه می خواره میدونستن گله می کنه البته شاعرای دیگه مثل حافظ هم از این بدبختی ها داشتن چون حافظ هم به این مضمون میگه
واعظان کاین جلوه بر محراب ومنبر می کنند چون به خلوت می روند ان کار دیگر می کنند

علیرضا در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۸۷ ساعت ۶:۳۸ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۴


بیت دوم نکردند درست است

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

Anonymous در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۸۷ ساعت ۵:۴۶ دربارهٔ غزل ۲۰


بیت اول باید اصلاح شود وگر نه اشکال وزنی وچود دارد

غلط : از
درست : ز

پاسخ: با تشکر، «از یاقوت» با «ز یاقوت» جایگزین شد.

رسته در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۸۷ ساعت ۴:۳۹ دربارهٔ بخش ۵ - گفتار اندر آفرینش آفتاب


به نظرم حروف مقطع میان و آخر ابیات را باید به نام خواند (ر -> را ، ب-> با) تا هم وزن و هم قافیه‌ی شعر درست باشد. در مرتب سازی اشعار این شعر در رده‌ی حرف روی الف جا داده شده.

حمیدرضا در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۸۷ ساعت ۲۱:۲۳ دربارهٔ گزیدهٔ غزل ۲


فرم این شعر ” قعطه” است و نمی تواند “غزل” باشد.

پاسخ: با تشکر از شما، در بازبینی مجدد عنوان اشعار از «غزل شماره …» به «گزیده غزل …» تغییر داده شد تا این ابهام در مورد قالب اشعار رفع گردد.

رسته در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۸۷ ساعت ۷:۳۲ دربارهٔ گزیدهٔ غزل ۳۲۱


[صفحهٔ اول] … [۳۲۵۸] [۳۲۵۹] [۳۲۶۰] [۳۲۶۱] [۳۲۶۲] … [صفحهٔ آخر]