گنجور

حاشیه‌ها

 

@seraj:
روایت معروف‌تر این شعر را می‌توانید اینجا بخوانید: «از ماست که بر ماست»، در هر صورت یادم نیست این روایت را از کدام منبع برداشته‌ام ولی عبارت «منسوب به ناصرخسرو» نشان می‌دهد که این روایت که روان‌تر هم هست احتمال دارد از آن ناصرخسرو نباشد.

حمیدرضا در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۱۷:۲۵ دربارهٔ قصیدهٔ شمارهٔ ۴۴


roozi ze sare sang oghabi be hava khast vandar talab tome parobal biarast

seraj در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۱۱:۲۸ دربارهٔ قصیدهٔ شمارهٔ ۴۴


how about roozi ze sare sang oghabi

seraj در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۱۱:۲۲ دربارهٔ قصیدهٔ شمارهٔ ۴۴


این رباعی -اگر اشتباه نکنم- بیشتر منتسب است به پوریای ولی تا رودکی.

حمیدرضا در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۱۹:۵۲ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۳۴


با استناد به فرهنگ معین و لعتنامه دهخدا، “مشکوی” و “مشکو” صحیح است نه “مشگوی” و “مشگو”

حسین جلالی در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۱۴:۱۹ دربارهٔ بخش ۲۳ - پیدا شدن شاپور


It is not “shir” aram gureft, but “roubah”. I’ve read it in original version of kHayam, gathered by mohammad ali forgoughi, 80 years ago.
Thanks

پاسخ: با تشکر از شما، در مصرع مورد اشاره «شیر» «روبه» شد.

mariam در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۱۱:۴۷ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۷


شعر خیلی باحالیه، توصیه میکنم آهنگ ترنج محسن نامجو را گوش کنید که این شعر را (باضافه قسمتی از حافظ) میخواند.

محمدذوقی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۲۱:۳۶ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۹۲۱


Gooya dar mesraye nakhoste beyte dovom, “may khor ” dorost bashad na “maykhorD”

پاسخ: با تشکر از شما، در مصرع مذکور «خورد» با «خور» جایگزین شد.

kayvan shokoofan در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۱۵:۱۲ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۵۸


Goman mikonam ke mesare avale beite dovom nadorost ast va bayad “cheraghdan” bashad na cheraghdaran”"

پاسخ: با تشکر از شما، در مصرع مذکور «چراغداران» با «چراغدان» جایگزین شد.

kayvan shokoofan در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۱۴:۵۱ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۲۲


(اشتباه نوشتاری )هم یار طلب کنی:قیاس به معنی شخص من می باشد

پاسخ: با تشکر از شما، در مصرع مذکور «هر» با «هم» جایگزین شد.

mahtab در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۷:۳۰ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۲۹۶


به روایت دیگری:

از شبنم عشق خاک آدم گل شد

بس فتنه و شور در جهان حاصل شد

سر نشتر عشق بر رگ روح زدند

یک قطره از آن چکید و نامش دل شد

 

 

mahtab در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۶:۵۱ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۲۲۴


این رباعی منسوب به ابو علی سینا نیز می باشد.

mahtab در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۶:۳۰ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۶۵


سریشم به کسر س و ضم ش ماده ای که از شکم ماهی بر گیرند و چسبنده است

mahtab در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۶:۰۶ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۸۲


midahand abi ke delha ra “monavar” mikonand

پاسخ: ضبط نسخه قزوینی-غنی همین است (توانگر) و به قرینه‌ی «گدا» کلمه‌ی «توانگر» درست‌تر می‌نماید.

Hossein در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۲۲:۵۱ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۹۹


katash

پاسخ: در مصرع دوم بیت پنجم کلمه‌ی «کتش» با «کآتش» (ک‌آتش) جایگزین شد.

Hossein در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۲۲:۳۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۵۴


آسمان از خرمنوی خوشه‌چین شد
به نظر می رسد یک فاصله بین خرمن - وی جا مانده است

پاسخ: با تشکر از شما، در بیت مذکور «خرمنوی» با «خرمن وی» جایگزین شد.

زینب عابدینی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۷:۵۱ دربارهٔ شمارهٔ ۷


این شعر لب مطلب رو می گه جان خودم.

شهروز در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۴:۵۱ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۹۲۱


این بخش از شعر به باور مولانا به ایرانی بودن اشاره می کند :
پارسی گوییم یعنی این کشش
زان طرف آید که آمد آن چشش
چشم هر قومی به سویی مانده‌ست
کان طرف یک روز ذوقی رانده‌ست
ذوق جنس از جنس خود باشد یقین
ذوق جزو از کل خود باشد ببین

جواد در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۱:۵۰ دربارهٔ بخش ۴۱ - طنز و انکار کردن پادشاه جهود و قبول ناکردن نصیحت خاصان خویش


سلام.فکر میکنم در بیت آخر از نظر املائی اشتباهی رخ داده که صحیح آن اینست:گر چه مستوجب صد گونه جفائی بازآ

پاسخ: مصرع مذکور مطابق نظر شما تغییر کرد به این ترتیب که اشتباه املایی احتمالی «سد» با «صد» جایگزین شد.

داود در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۱۶:۳۸ دربارهٔ غزل ۱


به یادبود پدر عزیزم (شاه جمال)

زهرا در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۶ ساعت ۱۰:۲۵ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۵۹


[صفحهٔ اول] … [۲۹۶۰] [۲۹۶۱] [۲۹۶۲] [۲۹۶۳] [۲۹۶۴] … [صفحهٔ آخر]