گنجور

حاشیه‌ها

 

سلام
بسیار از شما سپاسگزارم.
از خواندن این قصیده بسیار بسیار لذت بردم.
به نظرم میرسد فواصل بین برخی کلمات رعایت نشده. به عنوان مثال باچار در بیت دوم که به معنی با چهار است باید به صورت با چار نوشته شده و موارد متعدد دیگر.
بازم هم از شما پارسی دوستان نازنینم سپاسگزارم.

امیر در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۹ دربارهٔ شمارهٔ ۴ - در مدح امیر ابواحمد محمد بن محمود بن ناصرالدین سبکتگین


آقای محمد علی دکتر کیخا یک دانشمند لغت شناس است و معادل فارسی یا پهلوی کلمات عربی را میگوید ، مینرال از mine به معنی معدن و کان مشتق شده است و فارسی نیست برادر من . ضمناً mineral یعنی کانی و معدنی و نه جماد ، جماد به چیزی گویند که جان نداشته باشد و رشد و نمو نکند مثل سنگ و چوب و غیر آن .

شمس الحق در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۸ دربارهٔ بخش ۱۸۷ - جواب گفتن عاشق عاذلان را وتهدید کنندگان را


با سلام به آقای امین کیخا. باتوجه به آگاهی های علمی در باره تکامل . بهترین معنی برای جماد . به نظر من مینرال میباشذ. دست حق بهمراهت

محمدعلی در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۷:۱۳ دربارهٔ بخش ۱۸۷ - جواب گفتن عاشق عاذلان را وتهدید کنندگان را


مصرع اول را این طور هم گفته اند:
ماهم این هفته شد از شهر و به چشمم سالی است
خداوند همه رفتگان را قرین مغفرت و رحمت خود نماید.

رضا در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱:۰۰ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۶۸


مانع به فارسی لغت بسیار زیبایی دارد که با barrier و barrage همریشه است و شوربختانه کمتر استفاده می شود . ورغه به معنای مانع است و با barrier همریشه است .

امین کیخا در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۳۹ دربارهٔ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰۲ - در مدح امیر فخرالدین محمد میر آب مرو


مرا ببخشید آوازه خوان نه آوازه خان .

شمس الحق در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۲۹ دربارهٔ غزل ۴۰۵


مهدی عزیز به نظر لغزشگاه شما بیت
ور برای بنده اش است این گفت و گو آنکه حق گفت او منست و من خود او
باشد که یکی از حساس ترین موضوعات مکتب مولویست میفرماید انسان کامل مظهر تام و تمام الهی و آیینه ی تمام نمای حق است میفرماید برای هدایت خلق و تکمیل نفوس بشری از غیب به شهود کثرت در هیکل ناسوتی بشریت متجلی شده است تا به اقتضای جنسیت جسمانی جاذب و هادی انسانها باشد .میفرماید انسان کامل عین حق است از راه اتحاد ظاهر ومظهر

تاوتک در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۰۹ دربارهٔ بخش ۳۵ - انکار کردن موسی علیه السلام بر مناجات شبان


درست است با رسم الخط امروزین ایمانهای خلق نوشته میشود ، اما نسخ خطی قدیمی همه “ایمانها خلق” ثبت شده است و بنده از دوستی که خط شناس است سؤال کردم ، گفت ایمانها را با الف آخر مکسور می نوشته اند ولی ایمانهای خوانده میشده است که اکنون دیگر مرسوم نیست ، به این شکل [ ایمانهاِ خلق ] اما در خصوص ” کو کسی کو محرم مرغان بود” اگر کو اول به معنی کجا فرض شود ، جمله یا مصرع دوم سؤالی خواهد شد ، در صورتیکه چنین نیست و جمله خبریست لذا هر دو “کو” را “که او” باید فرض کرد ، با این تعریف [ که او کسیست که او محرم مرغان است ] آری ثقیل است اما چنین است .

شمس الحق در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۰۴ دربارهٔ بخش ۸۵ - صفت اجنحهٔ طیور عقول الهی


با درود .دوستان این یکی از حکایات قابل بحث مثنویست و به نظر مهمترین قصد مولوی از بیان آن نشان دادن این موضوع است که شناخت هر کس از حق تعالی مطابق با مرتبه و شان اوست ونیز اینکه هر آیینی که آدمی باور کند میتواند آنرا به وصال خق رساند حکایات از این دست هم مختص مولانا نیست مثلا خکایت پارسایی در بنی اسرائیل که الاغی داشت که در اطراف دیر به چرا مشغول بود و خود در درون دیر به عبادت و میگفت خدایا اگر توهم الاغی داشتی آنرا با الاغ خود می چراندم !!فکر میکنم در نهج البلاغه هم حضرت امیر به آن اشاره فرموده اند و اصلا این خکایت مولانا مقایسه ایست از اصحاب شریعت و طریقت

تاوتک در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۱۷ دربارهٔ بخش ۳۵ - انکار کردن موسی علیه السلام بر مناجات شبان


سخن جناب ضیایی کاملا درست می‌نماید. از سوی دیگر “عبادت” تناسبی با معنای دو بیت ندارد.

باربد لَوَند در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۴۶ دربارهٔ غزل ۳۴


چرا این شعر درفارسی هشتم ابیاتش جابه جاشده

رضا ازبوشهر در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۲۸ دربارهٔ سر آغاز


درود بی پایان بر بانیان این سایت گرانقدر گنجور که دسترسی مارا به این اشعار زیبا و نغز اینچنین آسان کرده اند و این گلستان زیبا و وسیع ادبیات فاخر فارسی را بیدریغ در اختیار ما مشتاقان قرار داده اند

ناز بانو در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۱۳ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۵۵۷


نیک همریشه با nice است .

امین کیخا در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۳۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۱


در دیوار آشکارا wall دیده می شود در سیستان هنوز وال را برای دیوار به کار می برند . واژه ی دیگر دیوار لاد است لادگر یعنی بنا .

امین کیخا در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۲۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۰


پیشانی از پیش + انی نیست ! بلکه واژه ی کهنی است از پیش + اونیک یعنی اونیک به اوستایی یعنی صورت و چهره و پیش اونیک یعنی پیشِ چهره ! ( کتاب فرهنگ واژگان اوستا فریدون جنیدی پوشه ی نخست )

امین کیخا در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۲۶ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۰


به نظر می رسه منظور از پیراهن چاک ماهرویان یا بنا بر برخی نسخه ها چاک گریبان ماهرویان پیراهن یوسف است اگر این را بپذیریم مصرع اول بیت اول هم باید بشود لولی وشان یا لوطی وشان که اشاره به برادران یوسف بشود که هم وعده دروغ به پدر دادند هم قصد کشتن یوسف داشتند (چنین وضعی به خود گرفته بودند) وهم با رنگ آمیزی پیراهن یوسف ظاهرا کلاه سر پدر گذاشتند

محمد در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۴ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۶۶


بارها و بارها به تکرار درین حواشی و در خصوص هریک از اشعار این بزرگان از غزل و رباعی و غیر آن ، مرقوم می فرمایند که فلان شعر را فلان آوازه خان چه دلپذیر و رعنا به آواز خوانده است و من عاقبت ندانستم که این کار چه سود دارد و بهر چیست .

شمس الحق در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۸ دربارهٔ غزل ۴۰۵


استاد سخن، سعدی شیرازی، در عاشقانه سرودن همتا ندارد.

می بهشت ننوشم زجام ساقی رضوان
مرا به باده چه حاجت که مست بوی تو باشم

واقعا زیباست.

سکوت فریاد در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۸ دربارهٔ غزل ۴۰۳


بنده هم از فرمایشات بی من حیرت کردم ، کافیست به آنچه که مولوی در خصوص عطار گفته است عنایت کنند ، سیر و سلوک عطار بر ایشان معلوم میشود که مشهور ترین آنها اینست :
هفت شهر عشق را عطار گشت / ما هنوز …
مولوی در مثنویش و هم در دیوان از سه یا چهار تن از بزرگان ماضی خود بنام یاد کرده است که تا آنجا که بخاطر می آورم عطار است و سنایی و خرقانی و بایزید .

شمس الحق در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۵۲


جناب آقای مهدی سلام بر شما !
حقیر ضمن تأیید فرمایش جناب دکتر زمانی عرض میکنم :
حرف قران را بدان که ظاهریست / زیر ظاهر باظنی بس قاهریست
زیر آن باطن یکی بطن سوم / که درو گردد خرد ها جمله گم
بطن چهارم از نبی خود کس ندید / جز خدای بی نظیر بی ندید
تو ز قران ای پسر ظاهر مبین / دیو آدم را نبیند جز که طین
ظاهر قران چو شخص آدمیست / که نقوشش ظاهر و جانش خفیست
از مثنوی مولوی

شمس الحق در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۹:۱۶ دربارهٔ بخش ۳۵ - انکار کردن موسی علیه السلام بر مناجات شبان


[۱] [۲] [۳] … [صفحهٔ آخر]