گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
سعدالدین وراوینی

بخش ۱ - در تعریف کتاب و ذکر واضع و بیان اسباب وضع مرزبان‌نامه: چنین بباید دانست که این کتاب مرزبان‌نامه منسوبست ...

بخش ۲ - مفاوضه ملک زاده با دستور: روز دیگر که شاه سیارات علم بر بام این طارم ...

بخش ۳ - حکایت هنبوی با ضحاک: ملک‌زاده گفت: شنیدم که در عهد ضحاک که دو مار از ...

بخش ۴ - خطاب دستور با ملک‌زاده: دستور در لباس ملاینت و مخادعت سخن آغاز کرد و گفت: ...

بخش ۵ - خطاب ملک زاده با دستور: ملک زاده گفت: پادشاه بآفتاب رخشنده ماند و رعیت ...

بخش ۶ - داستان خره نماه با بهرام گور: ملک‌زاده گفت: شنیدم که بهران گور روزی به شکار ...

بخش ۷ - داستان گرگ خنیاگر دوست با شبان: ملک‌زاده گفت : شنیدم که وقتی گرگی در بیشه‌ای وطن ...

بخش ۸ - خطاب دستور با ملک زاده: دستور را از این سخن سنگی عجب بدندان آمد و از غیظ ...

بخش ۹ - خطاب ملک زاده با دستور: ملک زاده گفت: آنک خویشتن را دین‌دار نماید و ترویج ...

بخش ۱۰ - خطاب دستور با ملک زاده: چون دستور از ملک زاده فیض فتح الباب بیان بدید و ...

بخش ۱۱ - خطاب ملک زاده با دستور: ملک‌زاده گفت: دستور از استماع این سخن که اجماع ...

بخش ۱۲ - داستان شگال خرسوار: ملک‌زاده گفت: شنیدم که شگالی بکنار باغی خانه ...

sunny dark_mode