گنجور

این قطعه را منصف در وقت تسلیم کتاب گوید

 
سعدالدین وراوینی
سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه
 

وزیر عالم عادل ربیب دولت و دین

ایا بطوع فلک طاعت تو ورزیده

هر آنچه بسته ضمیر تو، عقل نگشوده

هر آنچه دوخته رای تو، چرخ ندریده

زبس که درشب‌شبهت‌فکنده‌پرتو‌صدق

چو صبج رای تو بر آفتاب خندیده

میان خاک سیه زر سرخ آمده بار

ز ابر رحمت تو هر کجا که باریده

هر آرزو که بدان گشته کام جانها خوش

کف کریم تو پیش از سؤال بخشیده

هنر بعهد توزان پس که دیده قحط کرم

میان روضهٔ ناز و نعیم غلتیده

توئی و طبع تو کز غایت روانی او

بر آتش حسد آب حیات جوشیده

ز دستبوس تو تمکین ندیده منشی چرخ

که‌گاه خط و گهی خامهٔ تو بوسیده

بذوق عقل توان یافت شوربختی آن

که او مشارع جاه تو خواست شوریده

وفاق رای تو گرنسپر درواست که هست

همیشه دامن ظلمت ز نور در چیده

بزرگوارا این بکر را که آوردم

برون ز پردهٔ فکرش تمام بالیده

بزیر دامن اقبال بنده پرور تو

بمحض خون دل خویش پرورانیده

ز بهر زیور او تا زمانه عقد کند

بجای آب، من از دیده خون چکانیده

جهان بجای درم بیدریغ بر سر او

نثار کرده کواکب، سپهر برچیده

نگه‌بزلف‌و‌رخش‌کن‌که‌روشن‌است‌امروز

زمانه را بسواد و بیاض او دیده

طمع نمیکنم اندر گرانی کاوینش

عروس‌اگر‌چه‌جمیل‌است‌و‌شوی‌نادیده

که‌هست‌جود‌تو‌پیش‌از‌نکاح‌اوصدبار

هزار مهرالمثلش بمن رسانیده

بهیچ پوشش تشریفم این مقابل نیست

که‌نیست‌نیک‌وب‌دش برتو هیچ پوشیده

که داندش‌چوتوز ابناء دهر قیمت عدل

که نه فروخته‌اند این متاع و نخریده

بآستان تو پیوستنش مبارک باد

پی حوادث از روزگار ببریده🖰 با دو بار کلیک روی واژه‌ها یا انتخاب متن و کلیک روی آنها می‌توانید آنها را در لغتنامهٔ دهخدا جستجو کنید.

🖐 شماره‌گذاری ابیات | منبع اولیه: سیاوش جعفری | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

🎜 معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است ...

📷 پیشنهاد تصاویر مرتبط از منابع اینترنتی، 📖 راهنمای نحوهٔ پیشنهاد تصاویر مرتبط از گنجینهٔ گنجور

حاشیه‌ها

تا به حال حاشیه‌ای برای این شعر نوشته نشده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

کتابخانهٔ گنجور