گنجور

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

عزیز الی در ‫۵ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۲۰ نوشته:

مصراع دوم به این شکلی که هست با مصراع اول از حیث معنی در تضاد است. احتمالاً شکل درست آن، چنین بوده است: "بگذاشت به درد دل افگار مرا".

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.