گنجور

 
وحشی بافقی

مبارک باد می‌گویند شه را

جهانی بسته صف در خدمت او

ولیکن من بعکس جمله هستم

مبارکباد گوی خلعت او

چرا زان رو که خلعت شد مشرف

به تشریف قبول حضرت او

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode